Zváračské kurzy

Ponuka zváračských školení


Základné kurzy zvárania podľa STN 05 0705

 

Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

ZK 111-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev elektrickým oblúkom                obalenou  elektródou

Z-E 1

  ZK 111-21*)

 Zváranie hliníka elektrickým oblúkom obalenou   elektródou

Z-E 7

  ZK 111-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev elektrickým   oblúkom obalenou elektródou

Z-E 2

  ZK 111-71*)

 Zváranie liatiny elektrickým oblúkom obalenou   elektródou

Z-E 4

  ZK 111-8

 Zváranie vysokolegovaných ocelí elektrickým oblúkom   obalenou elektródou

Z-E 3

 

  ZK 135-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére   taviacou sa elektródou

 

Z-M 1

  ZK 135-21*)

 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére     taviacou sa elektródou

Z-M 7

  ZK 135-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére taviacou sa elektródou

Z-M 2

  ZK 135-8

 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Z-M 3

 

  ZK 141-1

 Zváranie nelegovaných a nízkolegovaných ocelí   nevyžadujúcich predohrev v ochrannej atmosfére     netaviacou sa elektródou

 

Z-T 1

  ZK 141-21*)

 Zváranie hliníka a jeho zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou

Z-T 7

  ZK 141-31*)

 Zváranie medi a jej zliatin v ochrannej atmosfére   netaviacou sa elektródou

Z-T 6

  ZK 141-6*)

 Zváranie ocelí vyžadujúcich predohrev v ochrannej   atmosfére netaviacou sa elektródou

Z-T 2

  ZK 141-8

 Zváranie vysokolegovaných austenických ocelí v   ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

Z-T 3

  ZK 311-1

 Zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

Z-G 1


Zaškolenie zváračských pracovníkov

 

Označenie STN 05 0705

vydanie 2019

 

Názov kurzu

Označenie STN 05 0705

vydanie 1976

ZP 311-2

Rezanie a drážkovanie kyslíkom 

D-G2

ZP 135-1

Stehovanie v ochrannej atmosfére odtavujúcou sa elektródou 

D-M1

ZP 83

Rezanie plazmou 

D-E4


Preskúšanie z legislatívy pri zváraní (bezpečnosť) 
STN 05 0600, 05 0601, 05 0610, 05 0630, 05 0640, 05 0650 

"predĺženie platnosti zváračského preukazu (ID karty)"
preskúšanie z bezpečnostných ustanovení


Kurzy spájkovania ku skúške spájkovača podľa STN EN ISO 13 585
Predĺženie platnosti skúšok spájkovačov podľa STN EN ISO 13 585

 

Kurz zvárania betonárskych výstuží podľa STN EN ISO 17 660-1

Zváračský personál - skúšky operátorov zvárania a zoraďovačov pre mechanizované a automatizované zváranie kovových materiálov STN EN ISO 14 732.

Orbitálne zváranie podľa STN EN ISO 14 732


Prípravné kurzy ukončené úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1, 2

311   - zváranie plameňom
111   - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
131   - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
135   - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
136   - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
141   - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
141   - zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
141   - zváranie hliníka a jeho zliatin


Periodické skúšky zváračov na predĺženie platnosti STN EN ISO 9606-1, 2

311   - zváranie plameňom
111   - zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou
131   - zváranie taviacou sa elektródou v internom plyne (MIG zvárania)
135   - zváranie v ochrannej atmosfére CO2 metódou MAG
136   - zváranie taviacou sa plnenou elektródou v aktívnom plyne
141   - zváranie nelegovaných a legovaných ocelí (materiál 1,4,5,6)
141   - zváranie vysokolegovaných austenitických ocelí metódou TIG (materiál 8)
141   - zváranie hliníka a jeho zliatin


NOVINKA!
Predĺženie platnosti certifikátov zváračov plastov podľa EN 13067
všetky podskupiny

 

Čo vziať so sebou prvý deň na kurz

 

Potvrdenia od lekára, pracovné oblečenie, obuv a rukavice. Zámok na skrinku, desiatu....

žiadosť o lekárske vyšetrenie

môžete si so sebou priniesť vyplnený vstupný zápis zvarača:

vstupný zápis zvárača 

Zváračská škola na základe osvedčenia spôsobilosti spolupracuje s certifikačnými orgánmi:

 

• Výskumný ústav zváračský PI SR , Bratislava

• Prvá zváračská a.s., Bratislava