PeriódyÚradná skúška zváračov a spájkovačov  2.7. 2021

 
predĺženie skúšok zváračov podľa normy STN EN ISO 9606-1, 2

predĺženie skúšok spájkovačov podľa normy STN EN ISO 13585


Vzhľadom na aktuálnu dobrú pandemickú situáciu odporčame predĺžiť platnosť certifikátov v letných mesiacoch aj keď vám končí ich platnosť na jeseň alebo v zime nakoľko je možné, že bude musieť byť naša prevádka zatvorená
VY tak budete môcť pracovať, keďže vaše oprávnenia budú platné.


 

 

 
 

Zváračská škola na základe osvedčenia spôsobilosti spolupracuje s certifikačnými orgánmi:

 

• Výskumný ústav zváračský PI SR , Bratislava

• Prvá zváračská a.s., Bratislava