Periódy

Perióda zváračov a spájkovačov 25.9. 2019

 
Úradné skúšky zváračov podľa normy STN EN ISO 9606-1, 2

Kurzy spájkovania podľa normy STN EN ISO 13585
 
 
 

Zváračská škola na základe osvedčenia spôsobilosti spolupracuje s certifikačnými orgánmi:

 

• Výskumný ústav zváračský PI SR , Bratislava

• Prvá zváračská a.s., Bratislava